GHID DE DESFĂŞURARE A ORELOR DE LUCRĂRI PRACTICE

 

1. RECOMANDĂRI GENERALE

 

☺Orele de lucrări practice (l.p.) încep la ora fixă şi se termină după 1h 40 min.

☺La şedinţele de l.p. la IM nu este necesar halatul.

☺Hainele şi bagajele studenţilor se depun la cuier şi NU pe mese sau pe scaune - acestea trebuie să rămână libere de obiecte inutile în timpul şedinţelor de l.p.

☺Nu se consumă şi nici nu se ţin pe mese băuturi, mâncare, ţigări, etc.

☺Telefoanele mobile trebuiesc oprite în timpul şedinţelor de l.p.

☺Anunţurile se fac prin intermediul avizierului disciplinei de IM.

 

2. DESFAŞURAREA UNEI ORE OBIŞNUITE DE L.P.

 

☼ Se face prezenţa la începutul şedinţei

☼ Studenţii lucrează individual urmărind etapele din Îndreptarul de lucrări practice sau din protocolul de lucrări, iar în caz de nelămuriri se vor adresa cadrului didactic şi nu colegilor.

☼ La sfârşitul şedinţei studentul predă protocolul de lucrări, iar cadrul didactic semnează foile de evidenţă personală a l.p. efectuată.

☼ Masa de lucru se lasă curată şi în ordine.

 

3. DESFĂŞURAREA ORELOR DE RECUPERĂRI

 

Recuperări pe parcursul semestrului

                ► în cazul absenţelor (atât motivate cât şi nemotivate) studentul e obligat să recupereze l.p.

                ► indicat este ca studentul să-şi recupereze l.p. în săptămâna în curs

                ► studentul e primit la recuperări doar dacă există în sala de lucrări staţii neocupate

                ► studenţii sunt acceptaţi doar pentru recuperarea lucrării programate şi NU pt. alte l.p.

                ► într-o şedinţă se poate recupera maxim 1 l.p.

Recuperări în săptămâna de recuperări (a 15-a săptămână)

În cazul imposibilităţii recuperărilor l.p. în timpul semestrului cu alte grupe, acele lucrări pot fi recuperate în ultima săptămână dedicată în mod normal recapitulării l.p.

 

4. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI PRACTIC

 

☻ Nu sunt primiţi la examinare studenţii cu absenţe nerecuperate.

☻ Studenţii primesc biletele de examen pregătite pentru acesta verificare

☻ Studenţii trebuie să rezolve problemele în timp limitat

☻ Fiecare student completează o foaie de hârtie cu numele şi numerele subiectelor primite - pe acestă foaie cadrul didactic notează observaţiile din cursul verificării şi nota obţinută (reprezentând 25% din nota finală).

☻ Nu este permisă colaborarea studenţilor în timpul examinării.

 

5. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI SCRIS

 

∆ Se desfăşoară sub formă scrisă în cursul sesiunii

∆ Data examinării se stabileşte de comun acord între cadrul didactic de predare şi reprezentanţii grupelor

∆ Un student se poate prezenta o singură dată într-o sesiune.

 

6. AŞTEPTĂM OPINIILE ŞI SUGESTIILE DVS. LA ADRESA: student@medinfo.umft.ro

 

ADRESA NOASTRA

Sediu: Spl. Tudor Vladimirescu 14, Timişoara

Corespondenţă: Disciplina de Informatică Medicală

                                                P-ţa Eftimie Murgu 2

                                                1900 Timişoara

Tel./fax: 0256-490288

Web: http://www.medinfo.umft.ro

 

Bibliografie

1.     Lungeanu D, Vernic C, Kigyosi A, Dorobanţu C, Petrescu M, Focşa M, Gruia R, Moga M, Mihălescu D, Criveanu-Gaiţă D – Informatică Medicală şi Biostatistică – Îndreptar de lucrări practice: Lito U.M.F.T., 2002

2.     Mihalaş G I, Lungeanu D - Curs de Informatică Medicală. Timişoara: Ed. Eurobit, 2005 http://www.medinfo.umft.ro/dim/courses.htm

3.     Van Bemmel J H, Musen M A (eds) - Handbook of Medical Informatics. Heidelberg: Spring Verlag, 1997 http://www.mieur.nl/mihandbook/