U. M. F. “Victor Babeș” TIMIȘOARA

Disciplina de Informatică Medicală

 

INFORMATICĂ FARMACEUTICĂ

an universitar 2006-2007 sem. I

 

PROGRAMA ANALITICĂ DE CURS

 

Curs

Tema cursului

1.    

Noțiuni introductive. Teoria informatiei. Informatia medicala.

2.    

Sisteme de operare. Limbaje de programare.

3.    

Rețele de calculatoare. Rețeaua Internet.

4.    

Noțiunea de informație. Informația medicală. Baze de date: structuri.

5.    

Baze de date: prelucrari, aplicații.

6.    

Noțiuni de SQL  I (Structured Query Language).

7.    

Noțiuni de SQL  II (Structured Query Language).

8.    

SGBD FoxPro (I) : noțiuni introductive, crearea și actualizarea fișierelor de date.

9.    

SGBD FoxPro (II) : exploatarea datelor și întocmirea de rapoarte.

10. 

Decizia asistata de calculator (I) : Regula lui Bayes.

11. 

Decizia asistata de calculator (II) : Sisteme expert. Analiza clasificatorului.

12. 

Sisteme informatice. Modulul farmacie. Standardizare. Protecția datelor.

13. 

Noțiuni de farmacocinetică și farmacodinamie.

14. 

Modelarea și simularea proceselor biologice.

15. 

Aplicații in farmacie.

 

 

PROGRAMA ANALITICA DE LUCRĂRI PRACTICE

 

Lucrare

Titlul lucrării

1.    

Mediul de operare Windows (I): introducere.

2.    

Mediul de operare Windows (II): programul WinExplorer.

3.    

Documentarea pe calculator. Navigarea pe Internet.

4.    

Editorul de texte Word (I): introducere

5.    

Editorul de texte Word (II): intocmire tabele

6.    

Program de calcul tabelar Excel (I): introducere

7.    

Program de calcul tabelar Excel (II): functii statistice, grafice

8.    

Programul Powerpoint

9.    

Prezentare mini proiect realizat in Powerpoint

10. 

Aplicatii FoxPro (I): crearea și actualizarea fișierelor de date.

11. 

Aplicatii FoxPro (II): exploatarea datelor și întocmirea de rapoarte.

12. 

Aplicatii Access (I): introducere, creare tabele si relatii intre ele.

13. 

Aplicatii Access (II): managementul bazelor de date.

14. 

Programul Bayese.

15. 

Program cu specific farmaceutic.

 

Titular curs,                                                                                                    Șef disciplină,

Sef.lucrari mat. Anca Kigyosi                                                                     Prof. Dr. G. I. Mihalaș