U. M. F. TIMIŞOARA

Disciplina de Informatică Medicală

 

 

PROGRAMA ANALITICĂ CURS MEDICINA GENERALA

 

INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ

 

AN UNIVERSITAR 2004-2005 sem. I

 

Nr.săptămană

Tema cursului

1.    

Introducere in teoria informatiei. Obiectele de studiu in Informatica Medicala.

2.    

Fişiere de date. Baze de date medicale.

3.    

Introducere in Biostatistică. Parametri statistici. Distribuţii.

4.    

Estimarea statistică. Estimarea mediei.

5.    

Teste statistice:erori, clasificare.

6.    

Teste statistice uzuale. Analiza varianţei. Analiza corelaţiei.

7.    

Semnale biologice. Achiziţie si prelucrare de semnale.

8.    

Prelucrarea semnalelor periodice (ECG).

9.    

Prelucrarea semnalelor neperiodice (EEG). Alte tipuri de semnale biologice.

10. 

Prelucrarea imaginilor. Achizitia imaginilor. Imagini digitale.

11. 

Prelucrarea imaginilor. Imbunatatirea imaginilor.

12. 

Diagnostic asistat. Metoda Bayes. Pattern recognition.

13. 

Sisteme expert.

14. 

Sisteme informatice. Nomenclatoare. Documentare asistată. Protecţia datelor.

15. 

Modelarea şi simularea proceselor biologice.

 

PROGRAMA ANALITICĂ LUCRARI PRACTICE

 

Nr.săptămană

Tema lucrarii practice

1.

Introducere in Windows.

2

Win Explorer, programe utilitare.

3

Word for Windows.

4

Navigarea pe Internet.

5

Baze de date. Introducere in EPI6.

6

Foi de calcul. Introducere in Excel.

7

Prelucrari statistice – EPI6 si Excel.

8

Prelucrari de semnale biologice - DSP.

9

Prelucrari de semnale biologice – BioDAQ.

10

Grafica vectoriala – CorelDraw.

11

Prelucrari de imagini – ImageProPlus.

12

Metode statistice aplicate in decizia medicala. Regula lui Bayes – Bayes (I).

13

Evaluarea calitatii deciziei – Bayes (II).

14

Program de evidenta a pacientilor – MEDINS.

15

Lucrare recapitulative.

 

Şef disciplină,

Prof. Dr. G. I. Mihalaş