U. M. F.  „Victor Babeş” TIMIŞOARA

Disciplina de Informatică Medicală

 

 

PROGRAMA ANALITICĂ CURS MEDICINĂ GENERALĂ

 

INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ

AN UNIVERSITAR 2006-2007 sem. I

 

Nr.săptămană

Tema cursului

1.    

Introducere in teoria informatiei. Obiectele de studiu in Informatica Medicală.

2.    

Fişiere de date. Baze de date medicale.

3.    

Introducere in Biostatistică. Parametri statistici. Distribuţii.

4.    

Estimarea statistică. Estimarea mediei.

5.    

Teste statistice: erori, clasificare.

6.    

Teste statistice uzuale. Analiza varianţei. Analiza corelaţiei.

7.    

Semnale biologice. Achiziţie si prelucrare de semnale.

8.    

Prelucrarea semnalelor periodice (ECG).

9.    

Prelucrarea semnalelor neperiodice (EEG). Alte tipuri de semnale biologice.

10. 

Prelucrarea imaginilor. Achizitia imaginilor. Imagini digitale.

11. 

Prelucrarea imaginilor. Imbunatatirea imaginilor.

12. 

Diagnostic asistat. Metoda Bayes. Pattern recognition.

13. 

Sisteme expert.

14. 

Sisteme informatice. Nomenclatoare. Documentare asistată. Protecţia datelor.

15. 

Modelarea şi simularea proceselor biologice.

 

 

PROGRAMA ANALITICĂ LUCRARI PRACTICE

 

Sedinta

Tema sedintei de lucrari practice

1.       

Introducere in Windows, Win Explorer, programe utilitare

2.       

Word for Windows

3.       

Navigareape Internet. Documentarea medicală asistată.

4.       

Baze de date. Introducere in EPI6

5.       

Prelucrări statisticeEPI6

6.       

Foi de calcul. Introducere in Excel

7.       

Prelucrări statistice.– Excel

8.       

Seminar si prezentare în PowerPoint

9.       

Prelucrări de semnale biologice - DSP

10.  

Prelucrări de semnale biologice - BioDaq

11.  

Prelucrări de imagini ImageProPlus.

12.  

Metode statistice aplicate în decizia medicală. Regula lui BayesBayes

13.  

Sisteme expert. Programul Internist Plus.

14.  

Program de evidenţa pacienţilor - MEDINS.

15.  

Lucrare recapitulativă.

 

Şef disciplină,

Prof. Dr. G. I. Mihalaş