Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara

Disciplina de Informatică Medicală

 

 

PROGRAMA ANALITICĂ DE CURS

la disciplina

MATEMATICĂ INTERPRETATIVĂ

pentru studenţii anului I Colegiul de Laborator Clinic,

anul universitar 2004-2005,

 semestrul I.

 

CURS

TEMATICA

1.

Noţiuni introductive. Funcţii liniare. Funcţii afine. Interpolare liniară.

2.

Modele matematice liniare în analiza şi controlul fizico-chimic cantitativ al substanţelor: Metoda de dozare spectofotometrică. Modele matematice al titrarilor spectofotometrice.

3.

Funcţii polinomiale. Polinomul de interpolare a lui Lagrange.

4.

Diferenţe divizate. Formula lui Newton referitoare la polinomul de interpolare al lui  Lagrange. Aplicaţii ale interpolării polinomiale în laborator.

5.

Funcţii raţionale şi omografice. Funcţii exponenţiale.

6.

Funcţii logaritmice. Aplicaţii în laborator ale calculului logaritmic în controlul biologic cantitativ şi calitativ

7.

Modelarea matematică a proceselor biologice. Reacţia Michael - Menten.

8.

Modele matematice de studiu ale evoluţiei epidemiilor.

9.

Calcul aproximativ: generalităţi, reguli. Calculul grafic: reprezentări grafice, scări.

10.

Calcul grafic: nomograme, precizia şi transformarea nomogramelor. Nomograme cu scări paralele. Scări duble şi nomograme cu aplicabilitate generală în laboratoare.

11.

Nomograme clinice: suprafaţa corporală, investigaţii respiratorii, parametri sanguini.

12.

Nomograme aplicate în  activităţile de laborator.

13.

Nomograme în igienăşi protecţia muncii

14.

Metode numerice. Noţiuni despre calculul erorilor şi prelucrarea datelor experimentale.

 

PROGRAMA ANALITICĂ DE SEMINAR

Fiecare seminar cuprinde aplicaţii sub formă de exerciţii şi probleme din tematica

de curs.

                                                                             Titular curs,

                                                         ş.l.dr.mat. Corina Vernic