Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş Timişoara

Disciplina de Informatică Medicală

 

 

 

 

PROGRAMA ANALITICĂ CURS

propusă pentru studenţii anului I  FIZIOKINETOTERAPIE

la disciplina

INFORMATICĂ MEDICALĂ

AN  UNIVERSITAR 2006-2007 sem. I

 

 

CURS

 

TEMA CURSULUI

1.

Noţiuni introductive. Obiectul informaticii medicale. Informaţia.

2.

Soft integrat. Reţele de calculatoare. Internet.

3.

Baze de date. Fişiere de date. Sisteme de gestiune a bazelor de date..

4.

Obiectul biostatisticii. Inferenţa statistică. Eşantion reprezentativ. Parametrii statistici.

5.

Distribuţii. Estimarea statistică

6.

Teste statistice: erori, clasificare, interpretare.

7.

Teste statistice uzuale. Analiza varianţei. Analiza corelaţiei.

 

 

LUCRĂRI PRACTICE - FIZIOKINETOTERAPIE

 

Nr.modul

Nr. lucrare

Tema lucrării

1.     

1.       

Introducere în Windows

2.       

Windows Explorer, programe utilitare

2.     

3.       

Word for Windows

4.       

“Navigarea” pe Internet. Documentarea medicala asistata.

3.     

5.       

Calcul tabelar: Excel

6.       

Baze de date: Epi6 şi Excel

4.     

7.       

Prelucrări statistice: Epi6 şi Excel

 

 

                                                                                                Titular curs,

                                                                                                                                    ş.l.dr.mat. Corina Vernic