Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş Timişoara

Disciplina de Informatică Medicală

 

 

PROGRAMA ANALITICĂ DE CURS

INFORMATICĂ MEDICALĂ

propusă pentru studenţii anului I Colegiul de Laborator Clinic,

 anul universitar 2004-2005,

 semestrul I.

 

 

CURS

 

TEMA CURSULUI

1.

Notiuni introductive. Obiectul informaticii medicale. Informaţia.

2.

Aplicaţiile calculatoarelor în cercetarea medicală

3.

Soft integrat. Reţele de calculatoare. Internet.

4.

Baze de date. Fişiere de date. Structura fişierelor. Tipuri de câmpuri.

5.

Tipuri de baze de date. Sisteme de gestiune a bazelor de date. Aplicaţii în laborator.

6.

Semnale biologice. Clasificare. Culegerea semnalelor. Filtrarea semnalelor.

7.

Conversia analog-numerică. Eşantionarea. Cuantizarea.

8.

Prelucrarea semnalelor periodice. Semnalul EKG.

9.

Prelucrarea semnalelor neperiodice. Semnalul EEG. Alte tipuri de semnale.

10.

Sisteme dedicate. Automatizarea în aparatura de laborator. Biosenzori, traductori.

11.

Imagistica medicală. Achiziţia imaginilor. Eşantionarea şi cuantizarea. Imagini digitale. Prelucrarea imaginilor.

12.

Decizia medicală asistată de calculator. Diagnostic asistat.

13.

Sisteme expert. Evaluarea calităţii clasificatorilor.

14.

Sisteme informatice. Organizarea laboratorului clinic.

15.

Aplicaţii ale calculatoarelor în laborator.

 

 

Titular curs

ş.l.dr. mat. Corina Vernic