Activitate Academica


Up
Cadre didactice
Coltul studentului
Cursuri IM
Cursuri Farma
Cursuri Met
Doctorat

 

*       Medicina Generala:

*   an I, 2+2 (2 ore curs, 2 ore lucr. pr./sapt.), 1 semestru (si în lb. engleza) Informatica Medicala

*        Medicina Dentara - an I, 1+2, 1 semestru

*        Farmacie - an I, 2+2, 1 sem., (si în l. franceza)

 

*        Colegii: 

*   Asistenta Medicala Generală - an I, 2+2, 1 semestru

*   Moaşe - an I, 2+2, 1 semestru

*   Radiologie şi Imagistică Medicalăan I, 2+2, 1 semestru

*   Laborator Clinic - an I, 2+2, 1 semestru

*   Balneo-Fizio-Kineto-Terapie- an I, 1+1, 1 semestru

*   Tehnica Dentara - 1+2, 1 sem.

*   Asistenta Dentara - an I, 2+2, 1 semestru

*   Asistenta Farmaceutică - an I, 1+2, 1 semestru

*    

*        Cursuri master: Biostatistică, Metodologia cercetării ştiinţifice

*   Management sanitar şi Politici de sănătate - an I, 1+1 /1+1, 1 semestru

*   Biotehnologii - an I, 2+1, 1 semestru

*    

*        Cursuri postuniversitare: Informatică medicală

*        

*        Studii doctorale: Biostatistică

           Cursuri     Lucrari Practice    Publicatii   


        Module de curs:

*       Noţiuni generale: structura generală a calculatoarelor, sisteme de operare, soft integrat: reţele de calculatoare.

*        Biostatistică: parametrii, teste, analiza corelaţiei, analiza varianţei, metode în epidemiologie.

*        Baze de date medicale: fişa pacientului. Fişiere de date. Baze de date medicale. Informaţia medicală: date şi cunoştinţe.

*        Prelucrarea biosemnalelor: achiziţie, filtrare şi prelucrare.

*        Imagini medicale: achiziţie, eşantionare, cuantizare, segmentare, stocare.

*        Decizia medicală. Metode logice, metode statistice: regula lui Bayes, pattern recognition. Metode euristice. Formalizarea cunoştinţelor medicale. Sisteme expert medicale.

*        Sisteme informatice pentru departamente clinice şi paraclinice. Sistemul informatic de spital. Securitatea şi protecţia datelor.

Top

 Lucrari practice:           coperta1    coperta2    prefata   cuprins

*        Noţiuni

 

 introductive. Mediul de operare Windows

  

*        Programe de navigare pe web: Internet Explorer

*        Editare de texte. Microsoft Word.

*        Baze de date. Prelucrări statistice. Excel, pachetul EPI.

*        Prelucrări de semnale. PC-DSP, BioDAQ.

*        Prelucrări de imagini. Image Pro Plus.

*        Grafica vectorială. Corel Draw.

*        Decizia medicala asistata. Bayes.

*        Sisteme expert. Human PC.

*        Sisteme informatice de cabinet medical.

*        Documentare medicală. Medline. Documentare pe CD.

*        Modelare-simulare. Topfit.

Top

        Cursuri redactate:

*               Mihalaş G I, Lungeanu Diana - Curs de informatică medicală. Ed. Victor Babeş, Timişoara, 2009

*               Vernic CV, Mihalas GI, Apostol SA, Catu CO, Mada L, Tudor A. Informatica Medicala Aplicata in Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare. Editura Victor Babes, 2009

*               Vernic C, Tamas P, Vernic R, Kigyosi A. Informatică Medicală. Aplicatii in Balneo-fiziokinetoterapie si Recuperare, Editura Eurobit, Timişoara, 2007

*               Mihalaş G I, Lungeanu Diana - Medical Informatics and Biostatistics, Ed. Eurobit, Timişoara, 1999

*               Lungeanu D, Vernic C, Kigyosi A, Dorobanţu C, Petrescu M, Focşa M, Gruia R, Moga M, Mihalescu D, Criveanu-Gaiţă D – Informatică Medicală şi Biostatistică – Îndreptar de lucrări practice: Lito UMFT, 2002

*               Lungeanu D, Vernic C, Dorobanţu C, Petrescu M, Focşa M, Gruia R, Kigyosi A, Moga M, Mihalescu D, Criveanu-Gaiţă D - Medical Informatics and Biostatistics – Guidebook for practical lessons, Lito UMFT, 2002

*               Vernic C – Matematica Interpretativa– Curs: Ed. Eurobit, Timişoara 2003

*               Kigyosi A, Focşa M, C. Muntean,  Lungeanu D,Vernic C – Informatica Farmaceutica – Curs: Ed. Eurobit, Timişoara 2004

*               www.medinfo.umft.ro/dim/courses.htm (curs engleză)